Hulladékgyűjtők átadása

Változott, a hulladékokról szóló törvény. A korábbi jogszabály a hulladék szállítójának írta elő, hogy biztosítsa a hulladéktároló edényeket. Jogosan, hiszen neki állt érdekében, hogy olyan szabványos tárolót biztosítson, melyet gépjárművével ki tud üríteni. Szintén az ő feladata volt a gyűjtő edények javítása, esetleges cseréje. A most hatályos törvény már úgy rendelkezik, hogy az ingatlan használójának (a lakosságnak) kell gondoskodnia a gyűjtőedényről. Az AVE Miskolc Kft. hivatkozva a törvényi változásokra bejelentette Tiszaújváros önkormányzatának, hogy elszállítja a hulladékgyűjtőket, vagy kedvezményes áron felajánlja megvételre.

 

Tiszaújváros képviselő-testülete 2014. március 27-i ülésén úgy határozott, hogy felkéri a Tiszaújvárosi Városgazda Kft-t, hogy az AVE Miskolc Kft-től kedvezményes áron megvásárolt hulladékgyűjtő edényeket megállapodással adja át használatra az ingatlanok tulajdonosainak, továbbá gondoskodjon a megvásárolt hulladékgyűjtő edények nyilvántartásáról. A Tiszaújvárosi Városgazda Kft. a napokban megkezdi a hulladékgyűjtők átadását a közös képviselőknek, a lakosságnak.

 

Ez komoly feladatot jelent számunkra, hiszen 1190 db 120 literes, 55 db 770 literes és 163 db 1100 literes hulladékgyűjtőt kell átadnunk. Az átadás után, az ingatlan használójának (a lakosságnak) kell gondoskodnia, a gyűjtőedények javításáról, esetleges cseréjéről. A Tiszaújvárosi Városgazda Kft. a társasházak meghibásodott konténereit megrendelés esetén megjavítja, a javítás időszakára cserekonténert biztosít.

 

Kerékgyártó István
ügyvezető
Tiszaújvárosi Városgazda Kft.